EN

Obchodní podmínky

Při objednání zboží zákazník souhlasí s obchodními podmínkami YOjogaYO. To bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění. Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce: na dobírku nebo převodem na účet.

K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky. Přesná částka bude zákazníkovi sdělena obratem po obdržení objednávky.

Vyskladnění zboží následuje v termínu 1 – 4 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky. Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob.

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy). Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy YOjogaYO obdrželo prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Kupujícímu bude obratem poukázána zpět částka za zboží bez ceny poštovného a balného nebo, v případě výměny, na náklady YOjogaYO zaslán jiný produkt dle výběru Kupujícího.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou na adresu Karolina Tůmová, YOjogaYO, Hraniční 2301/10, Praha 3, 130 00. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace. V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může YOjogaYO uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.

Záruka (reklamace). YOjogaYO je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědné za nesoulad zboží se smlouvou.

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva:
a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady,
b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) právo odstoupit od smlouvy,

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.), a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.).

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Upozorňujeme, že YOjogaYO nebude akceptovat zpět poničené zboží a zboží, které nesprávně zvolenou velikostí došlo újmy (roztažení švů, vypárání).

Vadné zboží spolu s reklamací je třeba zaslat na vlastní náklady Českou poštou na adresu Karolina Tůmová, YOjogaYO, Hraniční 2301/10, Praha 3, 130 00 a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka.

Ochrana osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře prostřednictvím www.yojogayo.cz vyjadřuje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v souladu s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Má zákazník mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů.

YOjogaYO, Ing. Karolina Tůmová, IČ 74863371, Hraniční 2301/10, Praha 3, 130 00

Přejít nahoru